Axa Sigorta

Axa Sigorta


Popüler Axa Sigorta Acenteleri


Şehirlere Göre Axa Sigorta Acenteleri

Axa Sigorta Hakkında

AXA Grubu bugün dünyanın 51 ülkesinde 145.000’den fazla çalışanı 93 milyon kurumsal ve bireysel müşterisinin AXA çatısı altında ailelerini, çalışanlarını ve mallarını güvence altına alarak, kişisel ve ticari varlıklarını yöneten çok uluslu bir şirkettir. İşinin merkezine korumayı alan grup, insanlığın gelişmesi adına insanlar için değerli olanı korumayı kendine amaç edinmiştir.

İşinin merkezine her zaman korumayı alan ve müşterilerinin her türlü ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefleyen AXA Grubu, dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olarak uluslararası bir kurumsal sorumluluk bilinciyle uzun vadede daha sürdürülebilir bir toplum oluşturulması için çalışmaktadır. Bu çalışmalar; insanlığın gelişmesi için küresel bilgi birikimi ile bilimsel bilgi üretimini desteklemek, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve uyum çalışmalarına katkı sağlamak, sağlık hizmetlerine erişimi herkese eşit biçimde iyileştirmek ve ekonomik kalkınmayı güçlendirmek gibi çeşitli alanlara yayılmıştır. AXA Araştırma Fonu ile bilimsel bilginin üretimi ve ücretsiz olarak herkesle paylaşımına katkı sağlanırken; AXA Grubu’nun yıl boyunca bilimsel, ekonomik ve sosyal konularda hazırladığı yayınlar ve raporlar hem sigorta sektörünü hem de farklı coğrafyalardaki AXA şirketlerini desteklemektedir. AXA Grubu’nun bu yaklaşımı tüm ürün ve hizmetlerinin merkezine yerleştirdiği sürdürülebilirlik ile pekişmiştir. Grup, hizmet verdiği insanların ve toplumların sosyal, çevresel ve ekonomik gelişiminde fayda sağlayacak önemli bir rol üstlenmektedir.

Aynı kategorideki diğer markalar